• 622

    Liška obecná

  • 623

    Jelen evropský

  • 624

    Daněk skvrnitý

Vznik

Vznik mysliveckého sdružení v Ohařích je datován v obecní kronice rokem 1932, nesoucí název „Lovecký kroužek“. Na pozemcích v okolí obce se vyskytovala hojnost zvěře a úživnost honitby byla poměrně vysoká. První změnu ve stavu zvěři zaznamenal rok 1977, stavy drobné zvěře se značně snížily. Na stav zvěře měl vliv chemizace na polích, zrušení tzv. remízů, vybudování meliorací a tím vytváření velkoplošných polních komplexů. Nelze jednoznačně určit, co bylo příčinou, ale následující roky byly ve znamení kolísavého sestupu drobné zvěře.

Organizační změny

V roce 1981 došlo k změnám v sousední honitbě Myslivecké sdružení Němčice. Tato honitba byla „násilně“ rozdělena mezi okolní honitby. Část honitby byla přidělena rovněž Mysliveckému sdružení Ohaře. Ze zaniklého sdružení členové vstoupili do okolních sdružení. Od roku 1983 členové Myslivecké sdružení Ohaře začínají s umělým odchovem bažantů v roce 1988 pak divokých kachen. V témže roce, v sousední honitbě Východočeské státní lesy Hradec Králové, Lesní závod Chlumec nad Cidlinou, jsou vysazeni daňci a vzniká tzv. „daňčí oblast“. Do této oblasti Myslivecké sdružení Ohaře není zahrnuto. Avšak přispělo na její vytvoření. Zatímco drobná zvěř se vyskytuje sporadicky (koroptev a křepelka téměř žádná), černá zvěř zaznamenává vzestup. Srnčí zvěř má celkem stabilní stav. V roce 1993 členové z Němčic zakládají opětovně své Myslivecké sdružení Jestřáb Němčice. Dochází tím k opětovné změně v honitbě. V roce 2002, přesně v červenci, nabývá účinnost zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. (dále jen zákon o myslivosti) a s ním i mnoho změn. Za zmínění stojí, že v souladu se zákonem o myslivosti musí být  založeno i Honební společenstvo Ohaře, sdružující vlastníky polí, na kterých provozují myslivost členové Mysliveckého sdružení Ohaře. Vzhledem k tomu, že Honební společenstvo Ohaře pronajmulo MS Ohaře pozemky, může nadále sdružení fungovat.